Přejít na obsah

Perla 01 - historie a současnost

 perla-2.jpg                  perla-1.jpg 

 

Revitalizace území Perly 01 v Ústí nad Orlicí – jak šel čas:

  • V roce 1989 státní podnik Perla zaměstnával v 15 výrobních závodech 5 239 zaměstnanců. Perla byla značkou, výkladní skříní města, díky které získalo Ústí přízvisko „východočeský Manchester“. V rámci privatizace došlo v roce 1994 k rozdělení podniku a jeho přeměně na akciovou společnost. Před vyhlášením konkurzu měla Perla v Ústí nad Orlicí jen tři závody – tkalcovnu, barevnu a úpravnu. Ještě než textilka v roce 2009 zkrachovala, zaměstnávala 400 lidí.
  • Textilka zkrachovala v roce 2009, 30. září podnik opustilo posledních 30 zaměstnanců. Na podzim 2010 celý areál Perly 01 koupilo město Ústí nad Orlicí za 30 milionů korun a tím zabránilo postupnému rozprodávání jednotlivých budov.
  • Postupnými kroky v průběhu následujících dvou let se postupně definovalo budoucí využití tříhektarového území. Výsledkem veřejných diskusí bylo vyhlášení otevřené soutěže o urbanisticko-architektonický návrh celého území. V požadavcích města byl mj. kladen důraz na umístění nového Domu dětí a mládeže. Odborná porota vybírala vítěze z 24 soutěžních návrhů. Podle vítězného návrhu, který následně získal ocenění v rámci celorepublikové soutěže Urbanistický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny projekční práce na regulačním plánu.
  • Během následujících čtyř let byly vypracovány jednotlivé investiční záměry města a projekty technické infrastruktury území.
  • V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více než 80 procent z celkové rozlohy areálu. Stavba nového domu dětí a mládeže byla zahájena v listopadu 2019, objekt byl otevřen 17. září 2021. Novostavba včetně interiéru a vybavení tělocvičny přišla na 85 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci ve výši 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dne 13. září 2022 získal Dům dětí a mládeže Duha Cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži Komunální projekt roku 2022.
  • Revitalizace areálu pokračuje. Na proměně Perly se budou podílet i soukromé investice. V areálu bylo postaveno nové rehabilitační centrum Vital Komplex, bývalou administrativní budovu koupila soukromá společnost a chce ji využít pro služby, obchody a bydlení. Pardubický kraj zde počítá s výstavbou ateliérů pro střední školu uměleckoprůmyslovou. Město má také připraven projekt na parkovací dům, který čeká na vhodnou dotační výzvu. Dalším ambiciózním záměrem je proměnit bývalou kotelnu a rozvodnu, kterou si město nechalo ve svém vlastnictví, na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.

REGULAČNÍ PLÁN PERLA
 

ARCHIV
 
Titulek Datum vložení Dokument
Stavba nového domu dětí a mládeže pokračuje 17. květen 2020 zde
Bývalá Perla přilákala prvního investora 4. březen 2020 zde
Byla zahájena novostavba domu dětí a mládeže 19. listopad 2019 zde
Dotace podpoří stavbu nového DDM 21. říjen 2019 zde
DEMOLICE PERLY SE BLÍŽÍ DO FINIŠE 18. únor 2018 zde
Demolice Perly pokračuje 3. listopad 2017 zde
Areál Perly se uzavře 4. září 23. srpen 2017 zde
Město Ústí nad Orlicí postaví v areálu Perly nový dům dětí a mládeže 15. listopad 2016 zde
Veřejnost připomínkovala regulační plán Perla 23. únor 2016 zde
Hejtman Netolický se podrobně seznámil s projektem revitalizace Perly 21. únor 2016 zde