Přejít na obsah

Další budovou ve městě, která má zajímavý příběh je dům čp. 376 řečený Pindulka. Majitelem původního přízemního stavení s vysokou mansardovou střechou byl hostinský Jan Pecháček. Hostinská místnost nebyla příliš veliká, a tak se už od roku 1816 využívala pro návštěvníky i zahrada u domu. Proto zde byl postaven osmihranný altán a prostranství okolo něho bylo ohraničeno zábradlím a kamennými sloupky. Majitel hostince byl otcem vynikajícího houslisty a skladatele Františka Martina Pecháčka, který působil převážně ve Vídni. Hostinská živnost zde skončila v roce 1878, kdy dům koupil význačný technik František Egerle [egrle], cukrovarnický odborník a rovněž význačný činitel ústeckého kulturního života. Dnešní podobu stavbě vtiskla přestavba z roku 1880. Plány na ni vypracoval ústecký stavitel Jan Novák. Přestavbou vznikla neoklasicistní jednopatrová budova se schodišťovou věží na severní straně. Nad vchod do budovy byla zasazena dvě ozubená kola ze soukenické valchy, kterou dříve vlastnil a provozoval Egerlův otec. Na počátku šedesátých let 20. století byl objekt upraven na knihovnu.

 

img22002
pa102043
img22002
pa102043