Přejít na obsah

V rámci Programu prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí byl 1.9.2013 zahájen projekt Asistent prevence kriminality. Asistent je personálně začleněn do struktury městské policie jako civilní zaměstnanec.

Mezi hlavní činnosti APK patří:

  • spolupráce s hlídkami městské policie v terénu
  • na dožádání spolupráce s Policií ČR, Probační a mediační službou, součinnost s odbory Městského úřadu
  • spolupráce se společností TEPVOS při kontrole užívání bytových i nebytových prostor v majetku města
  • řešení mezilidských vztahů mezi občany v těchto lokalitách žijících a to na základě místní a osobní znalosti
  • dohled nad úklidem společných prostor nájemníků domů ve vyloučených lokalitách, včetně venkovních prostor a okolí
  • dohled na pořádek u ZŠ speciální (Lázeňská ul.)
  • kontakt s vedením ZŠ speciální na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit, dohled u školy před a po ukončení vyučování
  • hlášení závad a nedostatků přímo navazující na vyloučené lokality a jejich okolí
  • kontroly hřbitovů, dětských hřišť a parků

Činnost APK a jeho přítomnost na konkrétních místech nebo lokalitách napomáhá ke zlepšování bezpečnostní situace a snižování kriminality.

APK pracuje v terénu a v případě potřeby je možné si s ním sjednat jeho návštěvu na tel. č. 733 616 812.

Pracovník APK:

Štefan Šarközy