Přejít na obsah

BYLA ZAHÁJENA NOVOSTAVBA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Za účasti zastupitelů města, zástupců dodavatelské firmy a dalších pozvaných hostů byla, v Hernychově vile, slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena novostavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí. Stavbou za více jak 90 miliónů korun je fakticky zahájena revitalizace bývalé textilní továrny Perla. Náklady města budou sníženy třicetimiliónovou dotací Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu, který je určen právě na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití.  

Hernychova vila, kde se slavnostní poklep kamene uskutečnil, nebyla vybrána náhodou. Vila, postavená v letech 1906-1907, byla původně rodinné sídlo ústeckého textilního podnikatele Floriana Hernycha, prapůvodního majitele továrny na jejímž místě se novostavba domu dětí a mládeže realizuje.  

Novostavba domu dětí a mládeže byla připravována více jak čtyři roky a vyvolala nejednu diskusi zejména s ohledem na finanční náročnost. Touto stavbou fakticky začne regenerace brownfieldu, který se nachází v centru města a je ve vlastnictví ústecké radnice od podzimu 2010.  

Novostavba zahrnuje kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže také sportovní plochu s velkým množstvím sportovního vybavení včetně vnitřní i vnější horolezecké stěny. V obou nadzemních podlažích se budou nacházet výukové a zájmové klubovny, jako například taneční sál a keramická dílna. Na střeše je navržena malá relaxační plocha. Objekt bude částečně podsklepen s tím, že je zde místo pro hudební zkušebnu a technické zázemí. Podzemní podlaží bude kromě vnitřních komunikací přístupné také z terénu, konkrétně ze snížené úrovně na západní straně objektu, kde bude situován amfiteátr, jehož součástí bude venkovní, 19 metrů vysoká horolezecká stěna.

Stavba by měla být dokončena do jednoho roku a území Perly by mělo být v následujících letech dále zastavěno a dobudováno.

IMG5991
IMG6015
IMG6035
IMG6038
IMG6056
IMG6064
IMG6002
DJI0004
IMG6006
DJI0007