Přejít na obsah

Ústí nad Orlicí je neodmyslitelně spjato s mnoha kulturními tradicemi a významnými památkami. K tradicím města patří malování a stavění betlémů, počátky bychom mohli hledat již v 18. století. Dodnes však jejich malba nezanikla a má své věrné pokračovatele.

img84421
img2341
img52491
IMG3251-2

Ve městě je pořádáno mnoho významných akcí, které mají své příznivce nejen v řadách místních občanů, ale jejich zaměření má mnohdy mezinárodní význam. Vycházejí z umění a dovednosti slavných rodáků. Za všechny jmenujme houslového virtuosa Jaroslava Kociana a violoncellistu Bohuše Herana, jejichž odkaz připomínají každoroční mezinárodní hudební soutěže. Narodil se zde také sochař Quido Kocián, jehož vrcholné dílo „Mrtvý Ábel“ najdeme při procházce městem v zahradě Hernychovy vily. Ústecký ochotnický spolek divadelníků nese své jméno po významném rodákovi Hynkovi Vicenovi. Ve městě také působí jeden z nejstarších pěveckých sborů ve střední Evropě Cecilská hudební jednota.

Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí zahrnuje každoročně pořádané letní slavnosti Město v pohybu či oslavy adventu na Mírovém náměstí s názvem Ústecký Advent. Pro milovníky filmu jsou připraveny festivaly neprofesionální filmové a divadelní tvorby. Dlouhou tradici zde má i scénický tanec, který můžete zhlédnout na pravidelně konaných přehlídkách.

Výborné zázemí pro pořádání těchto akcí tvoří krásné architektonické dědictví, jímž se může město skutečně pyšnit. Patří sem Děkanský chrám Nanebevzetí Panny MarieDěkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie z roku 1776 nebo nově zrekonstruovaná secesní Hernychova vila. Ta byla po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena v roce 2008 jako Kulturně-společenské centrum česko-polského příhraničí a dnes tu sídlí městské muzeum. Zajímavé programy jsou připraveny také v kulturním centru Malá scéna.

img9509
img6695
img2097
img8055

Dalším příjemným společenským prostorem je funkcionalistická budova Roškotova divadla z roku 1936,  která byla zapsána do seznamu kulturních památek České republiky,  nebo nově postavená Základní umělecká škola Jaroslava Kociana. Nejstarší kamennou stavbou je budova sboru Jednoty bratrské z roku 1555.

Nabídku kulturního vyžití rozšiřuje svými službami například městská knihovna, Klubcentrum nebo městské muzeum, které svými pravidelnými expozicemi přibližuje historii i současnost města a mnoho dalších subjektů.