Přejít na obsah

Obecné informace

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Jeho pravomoc je taxativně vymezena zákonem o obcích a to v ustanovení §§ 84 a 85. Jako nejvyšší orgán rozhoduje v nejdůležitějších věcech samosprávy města, které nemůže svěřit jinému orgánu. Jedná se například o program rozvoje města, rozpočet města a závěrečný účet města, volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města, zřizování nebo případně rušení příspěvkových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových úkonech atd.

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává zpravidla starosta.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je vyvěšena na úřední desce městského úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním zastupitelstva města.

Počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je stanoven na 27 členů. 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Programové prohlášení pro volební období 2022-2026

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2024: 

5.2., 22.4., 17.6., 9.9., 9.12. 

Členové zastupitelstva města:

 


MUDr. Jan Skotálek
MUDr. Jan Skotálek

František Velebný
František Velebný


MUDr. Jiří Řezníček
MUDr. Jiří Řezníček

JUDr. Aneta Novotná
JUDr. Aneta Novotná

Ing. Michal Kokula
Ing. Michal Kokula


Hana Drobná
Hana Drobná

Blanka Holmesová
Blanka Holmesová

RNDr. Lenka Janyšová
RNDr. Lenka Janyšová


Bc. Radek Mačát
Bc. Radek Mačát

Mgr. Luboš Bäuchel
Mgr. Luboš Bäuchel

Vladimír Chudý
Vladimír Chudý


Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

Ing. Bc. Jaroslav Řeháček
Ing. Bc. Jaroslav Řeháček

Ing. Ladislav Pirkl
Ing. Ladislav Pirkl


Václav Mařík
Václav Mařík

Bohumil Machačný
Bohumil Machačný

Pavel Voleský
Pavel Voleský


Petr Strákoš
Petr Strákoš

Mgr. Jiří Holubář
Mgr. Jiří Holubář

Mgr. Tomáš Nechvíl
Mgr. Tomáš Nechvíl


Ing. Matouš Mejdr
Ing. Matouš Mejdr

Mgr. Pavel Maixner
Mgr. Pavel Maixner

Bc. Martin Dudla
Bc. Martin Dudla