Přejít na obsah

DOTACE PODPOŘÍ STAVBU NOVÉHO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Novostavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí byla podpořena národní dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora revitalizace území. Schválená dotace činí 30 milionů korun, tedy maximálně možnou výši, kterou město mohlo získat.

Dotační program ministerstva je mimo jiné určen na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jeho cílem je napomoci regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy, které lze definovat jako brownfield. „Získaná dotace přispěje k opětovnému plnohodnotnému využití a k rozvoji daného území. Dotační titul je zacílen na objekty typu bývalé Perly. Námi předložená žádost na výstavbu domu dětí a mládeže naplňuje stanovené podmínky, tedy že následné využití objektu bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Neskrývám upřímnou radost, mám pocit jistého zadostiučinění z odvedené práce. Novostavbu domu dětí a mládež jsme připravovali více jak čtyři roky a párkrát jsme prošli trnitou cestou, kdy jsem záměr, zejména pak jeho finanční náročnost, obhajoval. Při schvalování smlouvy s dodavatelem stavby v zastupitelstvu města panovala sice většinová shoda, přesto pět zastupitelů výstavbu nepodpořilo,“ doplnil starosta.  

Výstavba domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí bude zahájena v druhé polovině listopadu. Cena stavebních prací představuje 91 milionů korun, a proto je získaná dotace pro město tak důležitá. Stavbou DDM fakticky začne revitalizace území bývalé textilní továrny Perla 01. Tříhektarová lokalita nacházející se v centru města je ve vlastnictví ústecké radnice od podzimu 2010. Postupnými kroky bylo území připraveno pro novou výstavbu. Na základě architektonické soutěže, které se v roce 2013 zúčastnilo 24 soutěžících, byl vydán regulační plán a postupně vypracovány jednotlivé investiční záměry. V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více jak 80 % z celkové rozlohy areálu. Díky tomu budou v krátké budoucnosti vedle domu dětí a mládež postaveny ateliéry a učebny místní uměleckoprůmyslové školy, kterou zřizuje Pardubický kraj. Další připravovanou investicí města je přestavba bývalé kotelny a rozvodny na městskou galerii, která mimo jiné umožní důstojnou prezentaci díla sochaře a ústeckého rodáka Quido Kociana. „Se stavbou DDM souvisí i výstavba nezbytné technické infrastruktury, tím bude území připraveno i pro další případné investory. V současné době jedná město o prodeji bývalé administrativní budovy, první developeři již projevili zájem, ale úvodní jednání jsou vždy křehká a je tedy předčasné vyvozovat jakékoliv závěry,“ sdělil starosta města Petr Hájek.

Dům dětí a mládeže DUHA v areálu bývalé Perly 01 v Ústí nad Orlicí

  • stavební náklady 91.119.050 Kč vč. DPH
  • dodavatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • realizace listopad 2019 - prosinec 2021
  • architektonický návrh MS plan s.r.o. Praha (Ing. arch M. Šourek a Ing. arch. M. Ševčík)
  • projektová dokumentace Bursík Holding, a.s. Praha
  • technický dozor investora FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí

 Vizualizace DDM 1