Přejít na obsah

VEŘEJNOST PŘIPOMÍNKOVALA REGULAČNÍ PLÁN PERLA

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“ se ve středu 24. února uskutečnilo v Malé scéně. Veřejnost měla možnost se zde podrobně seznámit s návrhem regulačního plánu a přímo na místě jej připomínkovat. Na vznesené připomínky a náměty reagovali  nejen architekti Michal Šourek a Milan Ševčík, ale také starosta města Petr Hájek.   Regulační plán řeší transformaci, nové využití a uspořádání území areálu bývalé Perly v centru našeho města. Návrh je dle stavebního zákona zveřejněn k nahlédnutí na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí a na internetových stránkách města.   Regulační plán naleznete na našem webu ZDE a bude schvalován zastupitelstvem města na zasedání, které se uskuteční v pondělí 18. dubna od 15 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.   Související články: 17. 6. 2015 VEŘEJNOSTI PREZENTOVALI NÁVRH REVITALIZACE PERLY 01 3.  9. 2014 DISKUTOVALI S VEŘEJNOSTÍ NAD REVITALIZACÍ ÚZEMÍ PERLA 01 15. 4.2014 PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT PODOBU AREÁLU PERLY PO REVITALIZACI