Přejít na obsah
 
Roškotovo divadlo bylo prohlášeno NKP v červnu roku 2017

 

 č.p.

název památky

adresa

 

kostel Nanebevzetí P. Marie

Kostelní ul.

 

socha Nejsvětější Trojice

U kostela

 

socha sv. Václava

M.R.Štefánika

 

Socha sv.Floriána

Hakenova ul.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

poz. p. č. 83

 

křížová cesta

z ulice Jana Štyrsy kolmo na vrstevnice směrem na Andrlův chlum

 

boží muka

T. G. Masaryka, zahrada gymnasia

 

socha P. Marie

nám. Mírové

 

socha Bubnující legionář

v křižovatce ulic P. Jilemnického a T. G. Masaryka

 

socha Ikara

pův. hřbitov, 2006 - před budovou MěÚ

 

socha Matky

hřbitov

čp.4

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.5

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.6

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.7

měšťanský dům-městský úřad

nám. Mírové

čp.8

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.9

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.12

městský dům

Sychrova ul.

Čp. 104

městský dům

Sychrova ul.

čp.16

radnice

Sychrova ul.

čp.18

Stará škola – městská policie

Kostelní ul.

čp.19

děkanství

Kostelní ul.

čp.20

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.21

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.22

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.23

měšťanský dům-Andresův dům

nám. Mírové

čp.53

sbor bratrský

M.J.Kociana

čp.72

vila Hernychova

Ul. 17. listopadu

čp.84

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.85

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.86

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.101

střední škola - gymnasium

T. G. Masaryka

čp.156

činžovní dům – stará pošta

Komenského ul.

čp.313

venkovský dům-rodný dům Lukese

Lukesova

čp.314

venkovský dům

Lukesova

čp.321

venkovský dům

Zahradní

čp.322

venkovský dům

Zahradní

čp.435

železniční stanice - zastávka Město

Svatopluka Čecha

čp.597

vila Hartmanova

Ul. 17. listopadu

čp.1062

divadlo

Ul. Husova

 

čp.684

budova žel.stanice Ústí n.O.

 

 

socha sv.Jana Nepomuckého -Při silnici k Ústí n.O., Černovír

 

socha Nejsvětější Trojice

U letiště, Černovír

 

kostel Navštívení Panny Marie

H.Houžovec

 

socha Nejsvětější Trojice

H.Houžovec

 

kostel sv.Anny

Hylváty, ul.Třebovská

 

krucifix

Hylváty, před kostelem sv.Anny

 

kaple Povíšení sv.Kříže

Kerhartice, hřbitov

 

krucifix

Kerhartice, u čp.55,ul.Sokolská

 

kostel sv.Petra a Pavla

Knapovec

 

kaple hřbitovní

Zmrtvýchvstání Páně

Knapovec, hřbitov

 

socha sv.Jana Nepomuckého

Knapovec, u kostela

 

socha Bičování Krista

Oldřichovice, oproti čp.1

 

Vila Kociánova

Oldřichovice, Na Tiché Orlici