Přejít na obsah

Výroční zprávy Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí obsahují informace o vybraných činnostech města a městského úřadu vždy za uplynulý kalendářní rok.  Jedná se především o informace týkající se finančního hospodaření, správy majetku, investic, podpory kultury a sportu, informace z oblasti školství a sociálních služeb a mnoho dalších. 

Výroční zprávy Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí jsou zpracovány tak, aby jejich obsah byl co nejpřehlednější a aby údaje v nich obsažené byly přínosné a zajímavé. 

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2022

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2021

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2020

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2019

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2018

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2017

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2016

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2015

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2014

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2013

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2012

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2011