Přejít na obsah

Veřejné zakázky Města Ústí nad Orlicí jsou od 1. listopadu 2012 uveřejňovány na PROFILU ZADAVATELE.

Profil zadavatele, zřízený podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), je elektronickým nástrojem, prostřednictvím kterého Město Ústí nad Orlicí uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/). Na profilu zadavatele jsou tak včetně případů stanovených zákonem o VZ uveřejňovány např. tyto dokumenty: výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku, zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, písemná zpráva zadavatele, skutečná cena veřejné zakázky atd.