Přejít na obsah

Perla 01 - historie a současnost

 perla-2.jpg                  perla-1.jpg 

 

Revitalizace území Perly 01 v Ústí nad Orlicí – jak šel čas:

  • V roce 1989 státní podnik Perla zaměstnával v 15 výrobních závodech 5 239 zaměstnanců. Perla byla značkou, výkladní skříní města, díky které získalo Ústí přízvisko „východočeský Manchester“. V rámci privatizace došlo v roce 1994 k rozdělení podniku a jeho přeměně na akciovou společnost. Před vyhlášením konkurzu měla Perla v Ústí nad Orlicí jen tři závody – tkalcovnu, barevnu a úpravnu. Ještě než textilka v roce 2009 zkrachovala, zaměstnávala 400 lidí.
  • Textilka zkrachovala v roce 2009, 30. září podnik opustilo posledních 30 zaměstnanců. Na podzim 2010 celý areál Perly 01 koupilo město Ústí nad Orlicí za 30 milionů korun a tím zabránilo postupnému rozprodávání jednotlivých budov.
  • Postupnými kroky v průběhu následujících dvou let se postupně definovalo budoucí využití tříhektarového území. Výsledkem veřejných diskusí bylo vyhlášení otevřené soutěže o urbanisticko-architektonický návrh celého území. V požadavcích města byl mj. kladen důraz na umístění nového Domu dětí a mládeže. Odborná porota vybírala vítěze z 24 soutěžních návrhů. Podle vítězného návrhu, který následně získal ocenění v rámci celorepublikové soutěže Urbanistický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny projekční práce na regulačním plánu.
  • Během následujících čtyř let byly vypracovány jednotlivé investiční záměry města a projekty technické infrastruktury území.
  • V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více než 80 procent z celkové rozlohy areálu. Stavba nového domu dětí a mládeže byla zahájena v listopadu 2019, objekt byl otevřen 17. září 2021. Novostavba včetně interiéru a vybavení tělocvičny přišla na 85 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci ve výši 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dne 13. září 2022 získal Dům dětí a mládeže Duha Cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži Komunální projekt roku 2022.
  • Revitalizace areálu pokračuje. Na proměně Perly se budou podílet i soukromé investice. V areálu bylo postaveno nové rehabilitační centrum Vital Komplex, bývalou administrativní budovu koupila soukromá společnost a chce ji využít pro služby, obchody a bydlení. Pardubický kraj zde počítá s výstavbou ateliérů pro střední školu uměleckoprůmyslovou. Město má také připraven projekt na parkovací dům, který čeká na vhodnou dotační výzvu. Dalším ambiciózním záměrem je proměnit bývalou kotelnu a rozvodnu, kterou si město nechalo ve svém vlastnictví, na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.

REGULAČNÍ PLÁN PERLA
 

ARCHIV
 
Titulek Datum vložení Dokument
Představili nový web o Perle 01 9. duben 2013 zde
Jeden svět otevřel Perlu veřejnosti 9. duben 2012 zde
Vizualizace areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí 21. únor 2011 zde
Zastupitelstvo jednalo o Perle 24. květen 2009 zde