Přejít na obsah

Dne 22. 11. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Hylváty jih, u silnice I/14 – ZH11“ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část

Grafická část