Přejít na obsah

TISKOVÁ ZPRÁVA - BÝVALÁ PERLA PŘILÁKALA PRVNÍHO INVESTORA

Únorové zastupitelstvo schválilo prodej pozemku v areálu bývalé Perly 01 v Ústí nad Orlicí. Záměrem, který byl předložený v rámci výběrového řízení, je výstavba a následné zajištění provozu rehabilitačního centra s poliklinikou a souvisejícími službami. Realizace projektu se předpokládá v letech 2020-2021, zahájení provozu koncem roku 2021.

Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí na prodej příslušného pozemku o rozloze 1 035 m2 za cenu 2,36 milionu korun včetně DPH. Cena vzešla z výběrového řízení a je asi o 5 procent vyšší, než činil minimální požadavek města. Definitivní prodej budou zastupitelé schvalovat až po předložení platného stavebního povolení, nejpozději však do dvou let. „Jednou z podmínek výběrového řízení bylo předložení podnikatelského záměru včetně zjednodušené projektové studie. Investor plánuje postavit čtyřpodlažní budovu. V podzemním podlaží bude možnost parkování, v prvním a ve druhém podlaží jsou navrženy prostory pro zdravotnické zařízení a ve třetím je umístěna kavárna. Realizací projektu vznikne moderní zdravotnické zařízení s komplexní léčebnou rehabilitací včetně vodoléčby s rehabilitačními bazény,“ upřesnil připravovaný záměr starosta města Petr Hájek. Přínosem projektu je zejména doplnění současného spektra poskytovaných zdravotních činností. „Stávající rehabilitace je kapacitně natolik vytížená, že tento záměr může pokrýt současnou poptávku, která v našem městě a jeho nejbližším okolí určitě je,“ doplnil starosta města.

V lokalitě bývalé Perly panuje nyní čilý stavební ruch. Radnice již od konce minulého roku zahájila výstavbu nového domu dětí a mládeže za více jak 90 milionů korun. Městská společnost TEPVOS spol. s r.o. navázala výstavbou technické infrastruktury, konkrétně se jedná o kanalizační stoku a vodovod. Následovat budou ještě v letošním roce rozvody elektrické energie a plynovodu. Město Ústí nad Orlicí i nadále v území počítá s výstavbou Pardubického kraje, který dokončil projektovou dokumentaci na vybudování ateliérů pro místní střední školu uměleckoprůmyslovou.

perla stavba 010320