Přejít na obsah

V těchto místech stávala radnice pravděpodobně již od založení města. Po velkém požáru města byla v letech 1721 až 1723 na spáleništi staré radnice postavena nová barokní stavba s  podloubím otevřeným směrem ke kostelu. Stavbu realizoval lichtenštejnský stavitel Jan Kristián Auer a lanškrounský zednický mistr Johan Stehlík. V průběhu let sídlil v budově okresní soud, městské muzeum či městský úřad. Rekonstrukce a rozšíření radnice byly provedeny v letech 1995 až 1998.

Stará škola je jednopatrová budova v Kostelní ulici z roku 1793. Původně měla dvě učebny a byt pro kantora. Nad hlavním portálem je pískovcová rokajová kartuš s městským znakem a letopočtem. V budově byla v roce 1803 založena Cecilská hudební jednota, jeden z nejstarších pěveckých sborů ve střední Evropě. V roce 1850 byla stará škola stavebně připojena k radnici.

img3013
img3060
radnice
img3013
img3060
radnice