Přejít na obsah

Původní hřbitov se rozkládal kolem kostela a byl obehnán kamennou zdí. Na hřbitově stála prostá márnice, nad kterou byla nadstavěna barokní kaple. Pohřbívalo se zde do konce října 1893. Starý hřbitov je dnes lapidáriem soch a božích muk z území města. Je zde například umístěna socha Jana Nepomuckého z roku 1663 či socha Nejsvětější Trojice z roku 1856.

Nový hřbitov byl založen na místě nazývaném ”Na Hýbli”. V roce 1911 nechala Božena Andresová zhotovit u kameníka Josefa Reila z Chocně centrální velký kříž. Na hřbitově najdete práce Quido Kociána, Josefa Mařatky, Františka Jandy a místního kameníka Koukola.

 

img1820
img1942
p4137225
img1820
img1942
p4137225