Přejít na obsah

Dne 6. 3. 2024 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Ústí nad Orlicí - Cihelna - ZU04“ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část

Grafická část