Přejít na obsah

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2024


Odkazy na dotační oblasti:

Sociální služby a zdravotnictví

Životní prostředí

Školství, kultura, sport, památky


 1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2024

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2024

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2024

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2024

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2024

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2023

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2023

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2023

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2023

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2023

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2022


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2021


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2020


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2019


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2017