Přejít na obsah

Dne 29. 5. 2024 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Ústí nad Orlicí, Královéhradecká (bývalá Prefa) – PU02“ “ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. 

Územní studie