Přejít na obsah

INFORMACE O VOLBÁCH

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, případné druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022.


VŠEOBECNÉ INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A JEDNÉ TŘETINY SENÁTU PARLAMENTU ČR: 


PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A JEDNÉ TŘETINY SENÁTU PARLAMENTU ČR:

  • Ústava České republiky (čl. 16 až 20, 99 až 105)
  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších vyhlášek
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb

ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ VOLEBNÍ INFORMACE:


INFORMACE PRO VOLIČE:

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ:

Vstupní informace ke členství v okrskové volební komisi

ONLINE přihláška k činnosti člena okrskové volební komise ve městě Ústí nad Orlicí

Seznam volebních okrsků ve městě Ústí nad Orlicí


INFORMACE PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:


INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Úřední záznam z losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku dle jednotlivých obcí

Přehled podaných kandidátních listin

Informace starosty města Ústí nad Orlicí o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Informace k vyplňování dokumentů pro podávání kandidátních listin

Vzory dokumentů pro podání kandidátních listin:

Konec lhůty pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu (MěÚ Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, č. dveří 237) je 19. července 2022 (úterý) do 16:00 hod.

Konec lhůty pro možnost doplňovat volebními stranami na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů (§ 22 odst. 2 zákona) je 25. července 2022 (pondělí) do 16:00 hod.

Informace o potřebném počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Informace o registračních úřadech pro volby do zastupitelstev obcí

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Úřední záznam z losování pořadí kandidátů politických stran/hnutí a koalic na hlasovacím lístku

Přehled volebních stran, které podaly přihlášku ke kandidatuře

Informace starosty města Ústí nad Orlicí o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 

Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Vzory dokumentů pro přihlášky k registraci:

Konec lhůty pro podání přihlášek k registraci registračnímu úřadu (MěÚ Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, č. dveří 237) je 19. července 2022 (úterý) do 16:00 hod.


KONTAKTY NA ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ TÝM ZAJIŠŤUJÍCÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A JEDNÉ TŘETINY SENÁTU PARLAMENTU ČR:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková 465 514 233, 777 736 559

Ing. Jarmila Mikulecká 465 514 238, 777 736 791

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend (voličské průkazy, ověření údajů z ROB)

Erika Smetanová 465 514 301, 736 516 303


ARCHIV VOLEB: