Přejít na obsah

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Prezident České republiky vyhlásil ve Sbírce zákonů č. 38/2024, datum rozeslání 27. února 2024, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a sobotu 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


Odkazy na související volební informace:


Informace pro okrskové volební komise:

  • Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí se bude konat dne 23.05.2024 (čtvrtek), od 09:00 hod., ve velkém sále kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Informace pro voliče:


Informace pro volební strany:


NOVÉ! Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích (OVK):


Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do Evropského parlamentu:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková           +420 465 514 233, 777 736 559

Ing. Jarmila Mikulecká           +420 465 514 238, 777 736 791

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend (voličské průkazy, ověření údajů z ROB)

Erika Smetanová                    +420 465 514 301, 736 516 303