Přejít na obsah

AREÁL PERLY SE UZAVŘE 4. ZÁŘÍ

V souvislosti s demolicí bývalé továrny PERLA 01 v centru našeho města nebude po dobu realizace možné využívat bezplatné parkování v jejím areálu. Parkoviště PERLA se uzavře od 4. září 2017. Současně budou zabezpečeny a uzavřeny i okolní plochy potřebné pro pohyb a výjezd stavební techniky a nákladních vozidel. Z tohoto důvodu bude v některých fázích realizace omezeno i parkování (po nezbytně nutnou dobu) i v části ulice 17. listopadu a Špindlerova.

Jako náhradu dočasně ztracených parkovacích míst, bude možné zdarma využívat parkovací místa v ul. Na Štěpnici u základní školy, částečně v ul. Dělnické a na parkovišti u OSSZ, kde budou po celou dobu realizace vypnuty parkovací automaty a upraveno dopravní značení.

Demolicí nepotřebných objektů je areál PERLA připravován pro další rozvoj podle vydaného regulačního plánu. Na demoliční práce naváže příprava lokality pro další výstavbu – realizace inženýrských sítí, komunikací a chodníků a následně novostavba domu dětí a mládeže (investor město Ústí nad Orlicí) a novostavba objektu střední školy uměleckoprůmyslové (investor Pardubický kraj).

Pro bližší informace o harmonogramu a průběhu prací sledujte naše webové stránk, kde budou průběžně uveřejňovány aktuální informace.

Naposledy si prohlédněte haly, které budou odstraněny:

perla-demolice
mapa-parkovani-zdarma
IMG0854
IMG0848
IMG0851
IMG9677
IMG9679
IMG96831
IMG9684
IMG96861