Přejít na obsah

Dne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydán Regulační plán obytné zóny „Nová Dukla“, který nabyl účinnosti dne 17.6.2010. Regulační plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část

Grafická část