Přejít na obsah

PERLA OŽILA A LÁKALA MNOHO NÁVŠTĚVNÍKŮ

Tuto sobotu 7. září se v Ústí nad Orlicí uskutečnila dlouho očekávaná slavnost nazvaná „Perla žije". Pro návštěvníky se otevřel téměř celý areál bývalého textilního závodu v centru našeho města a byl připraven opravdu bohatý program.   Během celého dne probíhaly tři bloky přednášek a diskusí na téma revitalizace a znovuzabydlení průmyslových areálů. V jiné části se konal kulturní program složený z koncertů žáků Základní umělecké školy Jaroslva Kociana, loutkového divadla pro děti a večer byl zakončen rockovým koncertem. Odpoledne byla připravena komentovaná prohlídka areálu, promítaly se filmy z historie Perly a film Revoluce kulturně kreativních. Řadu míst areálu doplňovaly práce studentů Střední školy umělecko průmyslové a připraveny byly také farmářské trhy. Vše doplnila široká nabídka občerstvení a stánků se zajímavými produkty.   V rámci akce byla také zpřístupněno cca 60 nových parkovacích míst v areálu, které jsou bez poplatku a mohou je užívat jak obyvatelé tak návštěvníci města. O slavnost byl z řad veřejnosti velký zájem a za celý den se zde vystřídalo přes 2 tisíce návštěvníků.