Přejít na obsah

Zastupitelstvo jednalo o perle

V pondělí 25. května 2009 proběhlo v zasedací místnosti ústecké radnice 22. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, jehož hlavním bodem jednání bylo jmenování nového člena zastupitelstva, kterým se stal Ing. Stanislav Havel a volba člena rady města, kterým se stala RNDr. Lenka Janyšová. Dalším významným bodem jednání byla diskuze ohledně výkupu a financování kupní smlouvy – PERLA 01.Vzhledem k zahájení insolventního řízení proti Perle byl tento bod odsunut na další jednání zastupitelstva podle vývoje situace. Dalšími body jednání byly finanční, majetkoprávní a různé záležitosti. 22. zastupitelstvo města skončilo po více jak 2,5 hodinách jednání.

Tajemnice městského úřadu JUDr. Eva Kalousková a Ing. Stanislav Havel při skládání slibu zastupitele města Nově zvolená radní města RNDr. Lenka Janyšová