Přejít na obsah

PŘEDSTAVILI NOVÝ WEB VĚNOVANÝ PERLE 01

V Malé scéně v Ústí nad Orlicí se v úterý 9. dubna uskutečnilo druhé setkání s veřejností na téma využití areálu Perly 01. Součástí programu bylo promítání filmu URBANIZED, který přibližuje problematiku revitalizací světových měst. Další částí programu byly debaty s odborníky na téma brownfields z pohledu geografa, příklady revitalizovaných textilek a další. Další důležitou částí večera byla prezentace nově vzniklého webu věnovaného Perle 01, její historii a současnosti. Naleznete zde řadu informací o Perle, fotografie, mapy a zúčastnit se můžete také diskuzí. Cílem webu je pomoci nalézt smysluplné řešení areálu, které ve svém důsledku zlepší i kvalitu života ve městě. Další setkání je předběžně plánováno na květen a 14. června proběhne přímo v areálu Perly letní slavnost.   Nově vzniklý web naleznete na www.perlauo.cz.