Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
mobilní telefon zn. REDMI 10/2021 22.03.2021 24.03.2024
fin. hotovost 9/2021 09.03.2021 10.03.2024
mobilní telefon zn. Huawei 8/2021 02.03.2021 03.03.2024
dioptrické brýle 7/2021 25.02.2021 26.02.2024
dámské hodinky 6/2021 25.02.2021 26.02.2024
telefon zn. NOKIA 5/2021 23.02.2021 23.02.2024
černooranžová peněženka s kartami a doklady 4/2021 19.02.2021 20.02.2024
biometrické hodinky 2/2021 19.01.2021 20.01.2024
hotovost v obálce 1/2021 11.01.2021 12.01.2024
čelovka + nabíječka na bezdrátová sluchátka 26/2020 17.12.2020 17.12.2023
dámská peněženka 25/2020 17.12.2020 17.12.2023
dámská černá peněženka se slevovými kartami 24/2020 17.12.2020 17.12.2023
jízdní kolo modrobílé 23/2020 18.11.2020 19.11.2023
ráčny 22/2020 18.11.2020 19.11.2023
mobilní telefon 21/2020 29.09.2020 01.10.2023
finanční hotovost 20/2020 22.09.2020 23.09.2023
plastová karta s čipem 19/2020 06.08.2020 07.08.2023
jízdní kolo zn. ACSTAR 18/2020 06.08.2020 07.08.2023
horolezecký úvaz 15/2020 20.07.2020 22.07.2023
modré MP3 14/2020 25.06.2020 25.06.2023
MT zn. ZTE 12/2020 25.06.2020 25.06.2023
mobilní telefon zn. NOKIA 11/2020 17.06.2020 18.06.2023
modrá textilní peněženka s vlajkou 9/2020 11.06.2020 11.06.2023
nabiječka elektornických cigaret 07/2020 13.05.2020 13.05.2023
Xaomi MT 6/2020 09.03.2020 10.03.2023