Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
dětské kolo zn. Pionýr 17/2018 07.09.2018 07.09.2021
bílý MT IPhone 16/2018 10.09.2018 07.09.2021
prstýnek a přívěšek křížek 14/2018 07.08.2018 07.08.2021
iPhone 13/2018 30.07.2018 30.07.2021
hotovost z bankomatu 12/2018 10.07.2018 10.07.2021
jízdní kolo zn. Lincoln 10/2018 15.06.2018 16.06.2021
4 ks klíčů na šňůrce s přívěškem 3K/2018 13.06.2018 13.06.2021
červeno černý batoh s pracovním oblečením 9/2018 12.06.2018 13.06.2021
sluneční brýle 8/2018 07.06.2018 08.06.2020
klíč na kroužku 3K/2018 18.04.2018 18.04.2021
3 ks klíčů, baterka na šňůrce 2K/2018 13.04.2018 14.04.2021
sada klíčů s čipem na šňůrce 1K/2018 30.03.2018 05.04.2018
kožená bezpečnostní brašna 6/2018 21.02.2018 20.02.2020
prstýnek s kamínkem 5/2018 13.02.2018 13.02.2020
modrý čip 26/2017 12.12.2017 13.01.2018
šedé jízdní kolo 25/2017 09.11.2017 10.11.2020
dámská černá bunda + klíče od automobilu 24/2017 24.10.2017 25.11.2020
černá textilní penženka s nápisy + hotovost 23/2017 24.10.2017 25.10.2020
finanční hotovost 22/2017 24.10.2017 24.10.2020
svazek klíčů s čipem a šňůrkou 8K/2017 10.10.2017 10.10.2020
klíče automobilu 7K/2017 09.10.2017 09.10.2020
jízdní kolo 21/2017 08.10.2017 09.10.2020
hotovost 18/2017 06.09.2017 05.10.2020
pánské horské kolo zn. RED FOX 16/2017 11.07.2017 11.07.2020
1 ks hnědá dámská peněženka s výlisem, 1 ks dámská hnědá peněženka 17/2017 11.07.2017 12.07.2020