Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
klíčenka s přívěskem nález z 4.11.2023 50/2023 07.11.2023 08.11.2026
nůž nález 3.11.2023 49/2023 07.11.2023 08.11.2026
mobilní telefon, hotovost a klíčenka 47/2023 25.10.2023 26.10.2026
svazek klíčů na kroužku nález ze dne 17.10.2023 46/2023 23.10.2023 24.10.2026
mobilní telefon nález ze dne 19.10.2023 45/2023 23.10.2023 24.10.2026
svazek klíčů s přívěškem 44/2023 16.10.2023 18.10.2026
klíč od OA nález z 12.10.2023 43/2023 16.10.2023 18.10.2026
sluchátka nález z 10.10.2023 42/2023 16.10.2023 17.10.2026
klíče nález z 11.09.2023 39/2023 26.09.2023 26.09.2026
hůl nález z 20.09.2023 38/2023 26.09.2023 26.09.2026
svazek klíčů nález z 17.9.2023 37/2023 26.09.2023 26.09.2026
kšiltovka 36/2023 26.09.2023 26.09.2026
svazek klíčů nález z 14.09.2023 35/2023 26.09.2023 25.09.2026
mobilní telefon zn. iPhone 34/2023 22.09.2023 23.09.2026
jízdní kolo z 02.09.2023 33/2023 07.09.2023 08.09.2026
dámské hodinky nález 15.7.2023 31/2023 08.08.2023 09.08.2026
jízdní kolo nález z 20.7.2023 30/2023 21.07.2023 22.07.2026
mobilní telefon nález z 16.7.2023 29/2023 19.07.2023 20.07.2026
dva notebooky 28/2023 18.07.2023 19.07.2026
zlatý prstýnek 27/2023 28.06.2023 29.06.2026
dron 26/2023 23.06.2023 24.06.2026
mobilní telefon zn. HUAWEI ze dne 16.6.2023 25/2023 23.06.2023 24.06.2026
powerbanka nález z 11.06.2023 24/2023 23.06.2023 24.06.2026
mobilní telefon nález 9.6.2023 22/2023 14.06.2023 15.06.2026
mobilní telefon zn. NOKIA ze dne 26.05.2023 21/2023 01.06.2023 02.06.2026