Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
mobilní telefon Motorola 3/2022 24.01.2022 26.01.2025
mobilní telefon REDMI 4/2022 24.01.2022 26.01.2025
chytré hodinky 1/2022 24.01.2022 26.01.2025
glukometr 28/2021 27.12.2021 28.12.2024
tříkolka 27/2021 07.12.2021 07.12.2024
řetizek s přivěškem 26/2021 01.12.2021 02.12.2024
Samsung mobilní telefon 25/2021 18.11.2021 20.11.2024
větší svazek klíčů 9K/2021 09.11.2021 10.11.2024
tmavé dioptrické brýle 21/2021 21.10.2021 24.10.2024
MT XAOMI 19/2021 21.09.2021 22.09.2024
klíče k automobilu s gumovým náramkem 8K/2021 21.09.2021 22.09.2024
klíč s přívěškem 7K/2021 14.09.2021 14.09.2024
peněženka pánská s hotovostí 18/2021 10.08.2021 11.08.2024
látková peněženka s hotovostí 17/2021 03.08.2021 04.08.2024
5 ks klíčů s čipem 6K/2021 23.07.2021 24.07.2024
červeno-bílý batoh, boty, trička a kraťasy 16/2021 08.07.2021 09.07.2024
koloběžka + sportovní obuv 15/2021 28.06.2021 30.06.2024
2 ks klíče na šňůrce 4k/2021 24.06.2021 24.06.2024
pánská peněženka s hotovostí 14/2021 24.06.2021 24.06.2024
mobilní telefon Samsung 13/2021 24.06.2021 25.06.2024
klíč 3K/2021 27.05.2021 28.05.2024
dámská peněženka s obrázkem plameňáka 12./2021 19.05.2021 20.05.2024
finanční prostředky 11/2021 19.05.2021 20.05.2024
2 ks klíče na kroužku 2k/2021 19.05.2021 20.05.2024
5 ks klíčů na kroužku s přívěškem 1K/2021 31.03.2021 01.04.2024