Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
klíč s dálkovým ovládáním 1K/2016 08.02.2016 09.02.2019
mobilní telefon zn. Alcatel - one touch s obalem 2/2016 08.02.2016 09.02.2019
pánská šedivá peněženka 1/2016 08.02.2016 09.02.2019
dron 40/2015 21.12.2015 22.12.2018
černý mobilní telefon zn. Pentagram 39/2015 14.12.2015 16.12.2018
MTB kolo zn. Frejus 38/2015 14.12.2015 16.12.2018
hotovost 37/2015 09.12.2015 10.12.2018
hotovost 36/2015 24.11.2015 25.11.2018
hotovost 35/2015 11.11.2015 11.11.2018
čínská mince pro štěstí 33/2015 04.11.2015 05.11.2018
dámská zlatá náušnice 32/2015 04.11.2015 05.11.2018
dalekohled 31/2015 30.09.2015 30.09.2018
Mobilní telefon zn. NOKIA modré barvy 30/2015 15.09.2015 15.09.2018
hotovost 26/2015 04.09.2015 04.09.2018
pánská mikina s nápisem 28/2015 04.09.2015 04.09.2018
motorkářská přlba,2ks obuvi zn. NIKE, 1ks zn. obuvi NAVAHO, 1 ks obuvi zn. SAMLUX 25/2015 31.08.2015 31.08.2018
sekera, rukavice, bunda 24/2015 31.08.2015 31.08.2018
černý MT zn. Samsung 23/2015 19.08.2015 19.08.2018
dámské kolo stříbrné barvy zn.Lada 22/2015 19.08.2015 19.08.2018
pánská černá textilní peněženka 21/2015 17.08.2015 17.08.2018
stříbrný řetízek 20/2015 17.08.2015 17.08.2018
dámská peněženka černo bílá 18/2015 16.07.2015 16.07.2018
svazek 20 ks klíčů (součástí je i bezpečnostní klíč) 8K/2015 30.07.2015 30.07.2018
MT LG KG275 19/2015 30.07.2015 30.07.2018
7 ks klíčů na 2 kroužcích 7K/2015 29.06.2015 29.06.2018