Přejít na obsah

PODÍVEJTE SE NA OTEVŘENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pro Ústí nad Orlicí nastal v pátek 17. září historický okamžik, otevřeli jsme novostavbu Domu dětí a mládeže Duha. Postavena byla na místě, na němž před zbouráním stály výrobní haly zkrachovalého textilního závodu Perla 01.

Slavnostní otevření za účasti dodavatele, hostů a partnerů se uskutečnilo v dopoledních hodinách. Starosta města Petr Hájek zde poděkoval všem, kteří se na přípravách a výstavbě nového Domu dětí a mládeže podíleli a krátce shrnul průběh celé stavby.

Dům dětí a mládeže je úspěšně fungující organizace zřizovaná městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku dětí a stovku dospělých. Dříve sídlila v pronajatých a nevyhovujících prostorách, nyní má k dispozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových a zájmových učeben nachází také tělocvična, vnitřní a venkovní horolezecká stěna, taneční sál, keramická dílna, nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa.

Úderem páteční 14 hodiny začaly do budovy doslova proudit zástupy lidí zvědavých na to jak že to v našem novém DDMku vlastně vypadá. Připravena zde byla prezentace zájmových kroužků včetně ukázek s možností vyzkoušet si některé z nich.

Kolem nového objektu byly vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plochy a prostor byl doplněn o městský mobiliář. Veřejné prostranství obohatily také dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. Autorkou plastik je výtvarnice a sochařka Alexandra Koláčková a instalací těchto soch se město stává součástí mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line.

Stavba DDM započala v listopadu roku 2019. Stála celkem 85 milionu korun bez DPH, kterou Ústí mohlo uplatnit a uhrazená daň z přidané hodnoty mu byla vrácena zpět. Dále tím, že město získalo na výstavbu dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun, představuje skutečný výdaj z rozpočtu města 55 milionů korun.

Kompletní přehled zájmové činnosti Domu dětí a mládeže, online možnost přihlášení a podrobné informace naleznete na webu https://www.ddm-usti.cz/.

IMG6416
IMG6382
IMG6538
IMG6473
IMG6549
IMG6576
IMG6605
IMG6626
IMG6630
IMG6634