Přejít na obsah

PŘIPOMÍNÁME SI 79. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Ve středu 8. května se konaly oslavy 79. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války. U Památníku odboje, v Parku Československých legií a na ústeckém hřbitově byly položeny věnce jako součást pietního aktu, kterého se tradičně zúčastnili zástupci našeho města, vojenské správy, Československé obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu a zástupci Sdružení válečných veteránů České republiky. Starosta Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík položili věnce za město Ústí nad Orlicí.

Den 8. května má pro Československo zvláštní význam, neboť právě tohoto dne v roce 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, čímž byla ukončena 2. světová válka. Tento historický okamžik se stal předmětem oslav a vzpomínání, a to nejen v Československu, ale v celém světě.

Pomník padlých z 1. světové války od J. Krejčara sestává ze sochy "Bubnujícího legionáře" od J. Mařatky z roku 1925 a podstavce s nápisy. Socha legionáře v nadživotní velikosti je zobrazena v pozici bubnujícího a burcujícího k boji své spolubojovníky, s legionářským baretem na hlavě a paličkami v rukou. Na podstavci je nápis "TEĎ - NEBO NIKDY! ÚSTÍ NAD ORLICÍ SVÝM SPOLUOBČANŮM PADLÝM ZA SVOBODU VLASTI 1914 -1919". Tento symbolický pomník padlých připomíná historický význam válečných událostí a vynikající dílo myslbekovského realismu od předního českého sochaře Josefa Mařatky.

3K0A11291
3K0A11181
3K0A11301
3K0A11401
3K0A11411
3K0A1146
3K0A11491
3K0A11191
3K0A11521
3K0A11711