Přejít na obsah

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE OBČERSTVENÍ

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 3. června – 8. června 2024 tradiční městskou akci „Město v pohybu – týden dobré pohody“. Kulturní program akce se koná v prostoru Mírového náměstí denně do pozdních večerních hodin. Město poptává pro tuto akci dodavatele občerstvení na Mírovém náměstí ve dnech 6. června – 8. června 2024.

V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o podání písemné nabídky nejpozději do 27. března 2024 do 17:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, adresa: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty již do poptávkového řízení nebudou zařazeny. Nabídku doručte v zalepené obálce označené „Poptávkové řízení akce Město v pohybu 2024 – neotvírat – odbor ŠKPC.

Bližší informace v případě zájmu poskytne Ing. Lucie Felgrová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, mob.: 736 516 270.