Přejít na obsah

PTAČÍ CHŘIPKA - PÁSMO DOZORU

Na základě nařízení o mimořádném veterinárním opatření Státní veterinární správy, z důvodu výskytu ohniska nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka typ H5N1)  v chovu drůbeže v k.ú. Choceň, bylo vymezeno uzavřené pásmo sestávající z ochranného pásma a pásma dozoru. Protože desetikilometrové pásmo dozoru vymezené od ohniska zasahuje i do katastrů Gerhartice a Kerhartice nad Orlicí, upozorňujeme na povinnosti z toho vyplývající. Dle odstavce 2) se nařizuje, citujeme základní údaje:

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

„Držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do zařízení či chovu; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeni na některém jiném místě v témž zařízení či chovu tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných zařízení či chovů; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem“.

Dále se nařizuje v pásmu dozoru provést soupis všech zařízení, v nichž jsou chování ptáci pro účely podnikání. Podnikající subjekty jsou povinny: “poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků v zařízení či chovu, a to nejpozději do 8. 2. 2024“.

Formulář pro vyplnění podnikajících subjektů

Všechny povinnosti najdete v nařízení ZDE

V souladu s nařízením je pro tyto účely vybavena jednotka dobrovolných hasičů Hylváty a Městská policie v Ústí nad Orlicí ochrannými prostředky a nepropustnými označenými („VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat“) uzavíratelnými nádobami k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.

V případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků s nimi prosíme, nemanipulujte a nález ohlaste Městské policii na telefonním čísle 465 514 565, nebo na tísňové lince 156.