Přejít na obsah Přejít na navigaci

Na registru vozidel se provádí níže uvedené úkony, které se vyřizují pouze na příslušném obecním úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby:

Změna provozovatele

Změna vlastníka i provozovatele

Změna vlastníka

Změna údajů

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Zánik vozidla

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Zápis vozidla do registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Vydání registrační značky na přání

Vydání tabulky registrační značky na vývoz

Přestavba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla


Bližší popis jednotlivých úkonů je podrobně popsán v sekci Životní situace, kde jsou uvedeny i potřebné formuláře a správní poplatky za jednotlivé úkony.

Se žádostmi se obraťte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ul. Dělnická 1405, 1. patro, Ústí nad Orlicí.

Provozní doba:
Pondělí 08:00 - 17:00 h
Úterý 08:00 - 15:00 h
Středa 08:00 - 17:00 h
Čtvrtek 08:00 - 15:00 h
Pátek 08:00 - 14:30 h

Z důvodu zajištění provedení požadovaného úkonu se poslední převzetí žádosti od klienta provádí 30 minut před ukončením provozní doby.  


Kontakty:

technik – Ivan Bartoš tel.: 465 514 530
technik – Milan Karpíšek tel.: 465 514 533
registr vozidel – Miluše Červinková tel.: 465 514 531
registr vozidel – Marie Svobodová tel.: 465 514 532