Přejít na obsah
Mgr. Mánková Gabriela

Tajemník městského úřadu

465 514 222
774 736 563
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu.

 

Tajemník je ze své činnosti odpovědný:

 • v oblasti samostatné působnosti města starostovi a radě
 • v oblasti přenesené působnosti starostovi

Tajemník úřadu:

 • plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních předpisů
 • sjednává pracovní smlouvy a stanovuje platy všech zaměstnanců úřadu dle platných právních předpisů
 • je nadřízeným všem zaměstnancům úřadu

Tajemník koordinuje činnost odborů při plnění úkolů:

 • plynoucích ze zákona, dalších právních předpisů a nařízení
 • plynoucích z usnesení zastupitelstva nebo rady

Tajemník dále:

 • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu, individuální řídící akty, pokyny včetně změn a doplňků
 • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu
 • předkládá radě návrhy na jmenování a případně odvolání vedoucích odborů úřadu
 • podepisuje rozhodnutí vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu
 • svolává a řídí porady vedoucích odborů
 • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města
 • přijímá státoobčanský slib fyzické osoby podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • zajišťuje vedení registru podle zákona o střetu zájmů