Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2, č.3a, č.4 a č.5 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Libchavách a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Libchavy po vydání změny č. 5 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 01.12.2020. 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území


Zpráva o uplatňování Územního plánu  Libchavy

Dne 31. 01. 2018 byla Zastupitelstvem obce schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Libchavy obsahující pokyny pro zpracování změny č. 4 ÚP Libchavy.


Územní plán Libchavy 

Dne 18.2.2010 byl Zastupitelstvem obce Libchavy vydán Územní plán Libchavy, který nabyl účinnosti dne 9.3.2010. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura - vodní hospodářství 

Technická infrastruktura - plynovod, spoje 

Technická infrastruktura - energetika 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


Změna č. 1 Územního plánu Libchavy 

Dne 18. 9. 2013 byla Zastupitelstvem obce Libchavy vydána Změna č. 1 Územního plánu Libchavy, která nabyla účinnosti dne 8.10.2013. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 


Změna č. 2 Územního plánu Libchavy 

Dne 24. 9. 2014 byla Zastupitelstvem obce Libchavy vydána Změna č. 2 Územního plánu Libchavy, která nabyla účinnosti dne 14.10.2014.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 


Změna č. 3a Územního plánu Libchavy 

Dne 25. 1. 2017 byla Zastupitelstvem obce Libchavy vydána Změna č. 3a Územního plánu Libchavy, která nabývá účinnosti dne 15. 2. 2017.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Výkres širších vztahů


Změna č. 4 Územního plánu Libchavy 

 

Dne 04.11. 2019 byla Zastupitelstvem obce Libchavy vydána Změna č. 4 Územního plánu Libchavy, která nabývá účinnosti dne 27. 11. 2019.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Text s vyznačením změn


Změna č. 5 Územního plánu Libchavy 

Dne 09.11.2020 byla Zastupitelstvem obce Libchavy vydána Změna č. 5 Územního plánu Libchavy, která nabývá účinnosti dne 01. 12. 2020.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Text s vyznačením změn