Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny a zajištění lesního porostu Odbor životního prostředí doc
Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80-ti let Odbor životního prostředí doc
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek lesní Odbor životního prostředí doc
Žádost o předběžné vyjádření k zalesnění pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o trvalé odnětí lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Směrnice o nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo Odbor správy majetku města pdf
Formulář žádosti o prodej pozemku Majetkoprávní odbor pdf doc
Formulář žádosti o pronájem pozemku Majetkoprávní odbor pdf doc