Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Vzor žádosti o vydání souhrnného vyjádření Odbor životního prostředí doc
Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na lesním pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemku do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa Odbor životního prostředí doc
Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - právnická osoba Odbor životního prostředí doc
Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - fyzická osoba Odbor životního prostředí doc
Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese Odbor životního prostředí doc
Oznámení změny odborného lesního hospodáře Odbor životního prostředí doc
Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 lesního zákona Odbor životního prostředí doc
Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku Odbor životního prostředí doc
Žádost o dočasné omezení využívání lesního pozemku Odbor životního prostředí doc