Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Plná moc k zastupování ve správním řízení-památková péče Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k restaurování kulturní památky-památková péče Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost k obnově kulturní památky. Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Žádost o vydání závazného stanoviska - Žádost na stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dř Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu doc
Oznámení o svolání shromáždění Kancelář tajemníka doc
Žádost o byt zvláštního určení (DPS) ve vlastnictví města Odbor správy majetku města pdf
Žádost o nájemní byt včetně stabilizačního ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí Odbor správy majetku města pdf
Ohlášení poplatkové povinnosti užívání veřejného prostranství Finanční odbor doc
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Finanční odbor pdf xls
Ohlášení poplatkové povinnosti – trvale neobydlená nemovitost Finanční odbor docx