Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
Žádost o zápis změn v reg. vozidel Odbor dopravy, silničníční a správních agend pdf
Žádost o zápis změny vlastnika vozidla Odbor dopravy, silničníční a správních agend pdf
Vzor žádosti o vydání souhrnného vyjádření Odbor životního prostředí doc
Souhlas s navrženou trasou-Ochrana zemědělského půdního fondu Odbor životního prostředí doc
Žádost o souhlas s navrženou trasou vedení (komunikace, dráhy, vodní cesty) Odbor životního prostředí doc
Žádost o souhlas k trvalému - dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Odbor životního prostředí doc
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší Odbor životního prostředí docx
Vzor souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečištování ovzduší Odbor životního prostředí doc
SPE poplatky WORD-ochrana ovzduší Odbor životního prostředí doc
SPE poplatky EXCEL-ochrana ovzduší Odbor životního prostředí xls