Přejít na obsah

Tiskopisy ke stažení

Titulek Kategorie PDF DOC ZFO
19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 2018 Odbor životního prostředí pdf
20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu 2018 Odbor životního prostředí pdf
21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu 2018 Odbor životního prostředí pdf
22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu 2018 Odbor životního prostředí pdf
23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu 2018 Odbor životního prostředí pdf
24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod 2018 Odbor životního prostředí pdf
25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 2018 Odbor životního prostředí pdf
Žádost o rozhodnutí o zvl. užívání silnice a MK - umístění reklamního zařízení na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci Odbor dopravy - silniční hospodářství doc
Podmínky pro udělení souhlasu Města Ústí nad Orlicí, jako vlastníka místních komunikací, k žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby ZTP nebo ZTP/P Správa komunikací doc
Žádost o vyjádření místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Správa komunikací doc