Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Českých Libchavách a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu České Libchavy po vydání změny č. 5

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území


Územní plán České Libchavy

Dne 28.5.2008 byl Zastupitelstvem obce České Libchavy vydán Územní plán České Libchavy, který nabyl účinnosti dne 13.6.2008.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura - kanalizace 

Technická infrastruktura - vodovod 

Technická infrastruktura - plynovod 

Technická infrastruktura - energetika 

Výkres VPS 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


Změna č. 1 ÚP České Libchavy 

Dne 11.10.2010 byla Zastupitelstvem obce České Libchavy vydána Změna č. 1 ÚP České Libchavy, která nabyla účinnosti dne 29.10.2010. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres - legenda 

Hlavní výkres - lokality 1.1, 1.2, 1.3 

Hlavní výkres - lokality 1.4, 1.5 

Hlavní výkres - lokalita 1.6 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA 


 Změna č. 2 ÚP České Libchavy

Dne 31.3.2014 byla Zastupitelstvem obce České Libchavy vydána Změna č. 2 ÚP České Libchavy, která nabyla účinnosti dne 17.4.2014. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres základního členění území


Změna č. 3 ÚP České Libchavy

Dne 27.3.2018 byla Zastupitelstvem obce České Libchavy vydána Změna č. 3 ÚP České Libchavy, která nabyla účinnosti dne 25.4.2018. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres základního členění území


Změna č. 4 ÚP České Libchavy

Dne 17.6.2020 byla Zastupitelstvem obce České Libchavy vydána Změna č. 4 ÚP České Libchavy, která nabyla účinnosti dne 15.7.2020. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Text s vyznačením změn


Změna č. 5 ÚP České Libchavy

Dne 29.8.2022 byla Zastupitelstvem obce České Libchavy vydána Změna č. 5 ÚP České Libchavy, která nabyla účinnosti dne 29.9.2022. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Text s vyznačením změn


Zpráva o uplatňování Územního plánu České Libchavy
 
Dne 30. 03. 2022 byla Zastupitelstvem obce schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu České Libchavy obsahující pokyny pro zpracování změny č. 5 ÚP České Libchavy.