Přejít na obsah Přejít na navigaci

Volby 2021

INFORMACE O VOLBÁCH

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 


VŠEOBECNÉ INFORMACE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR: 


PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR:

  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
  • Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb

ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ VOLEBNÍ INFORMACE:


INFORMACE PRO VOLIČE:


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ:


INFORMACE PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:


INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY:


KONTAKTY NA ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ TÝM ZAJIŠŤUJÍCÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková +420 465 514 233

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend (voličské průkazy, ověření údajů z ROB)

Erika Smetanová  +420 465 514 301, 736 516 303


ARCHIV VOLEB: