Přejít na obsah Přejít na navigaci

Volby 2020

INFORMACE O VOLBÁCH

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, ve městě Ústí nad Orlicí proběhnou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.


Pouze pro voliče v karanténě/izolaci se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) -

Stanoviště: parkoviště u Aquaparku (letní koupaliště), ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí.

Termín:                středa 30.09.2020           od 7:00 do 15:00 hodin

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování.

Termín:                čtvrtek 01.10.2020         od 07:00 do 22:00 hodin

                              pátek 02.10.2020           od 07:00 do 18:00 hodin

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – volič v nařízené karanténě/izolaci, který nevyužije drive-in hlasování, může do čtvrtka 01.10.2020 do 20:00 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise (informace o telefonních číslech ZDE). Tato komise přijede s přenosnou volební schránkou za voličem domů.

Termín:                pátek 02.10.2020            od 07:00 do 22:00 hodin

                             sobota 03.10.2020          od 07:00 do 14:00 hodin


VŠEOBECNÉ INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:


PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb

ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ VOLEBNÍ INFORMACE:


INFORMACE PRO VOLIČE


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ:


INFORMACE PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:


INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY:


KONTAKTY NA ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ TÝM ZAJIŠŤUJÍCÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková +420 465 514 233

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend (voličské průkazy)

Erika Smetanová  +420 465 514 301

Jana Flídrová    +420 465 514 303


ARCHIV VOLEB: