Přejít na obsah Přejít na navigaci

VOLBY 2017

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají na území České republiky v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Všeobecné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017:


 

Právní předpisy upravující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:


Informace a oznámení pro voliče ve městě Ústí nad Orlicí:


 

Informace pro okrskové volební komise:


 

Informace pro volební strany:


Zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony, byla upravena jednotná pravidla volební kampaně a jejího financování. Podle těchto pravidel nelze k volební kampani využívat komunikační média obce nebo kraje nebo právnické osoby, která je obcí nebo krajem ovládaná, zejména místních tiskovin rozhlasu popř. internetového zpravodaje, aby se zabránilo zneužití veřejných prostředků pro účely vedení volební kampaně. K 1.1.2017 byl zřízen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému přísluší, mimo jiné, poskytovat výklad ustanovení týkajících se volební kampaně dle zmiňovaného zákona č. 322/2016 Sb. Bližší informace viz  http://udhpsh.cz/dotazy-odpovedi/.

Zástupce politických stran, hnutí a koalic, kteří mají zájem pořádat na území města Ústí nad Orlicí předvolební shromáždění, prosíme, aby k oznámení o veřejném shromáždění si v případě zvláštního užívání komunikace zažádali o souhlas vlastníka komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na místních a účelových komunikacích – vyřizuje Městský úřad Ústí nad Orlicí, majetkoprávní odbor. Dále je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí se zvláštním užívání komunikace pro pořádání sportovních, kulturních, náboženským zábavních a podobných akcí – vyřizuje Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, SH a správních agend. K žádosti o rozhodnutí je třeba doložit souhlas vydaný dopravní policií ČR, která sídlí v budově na ul. Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí.

 

Odkazy na související volební informace:


 

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby:


  • Voličské průkazy – oddělení správní:                                      465 514 301, 465 514 303

  • Organizačně technické zajištění voleb – kancelář tajemníka:    465 514 233, 465 514 200