Přejít na obsah Přejít na navigaci

Volby 2018

Informace o volbÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se konají na území České republiky v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Všeobecné informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018:


 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí:


  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Odkazy na související volební informace:


 

Informace pro voliče:


Informace pro státní občany ostatních členských států EU:

Mimo státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí též státní občané ostatních členských států EU, kteří alespoň 2. den voleb dosáhnou 18-i let věku a jsou v příslušné obci přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Tento volič musí sám požádat u obecního úřadu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. O zápis do dodatku se nežádá v případě, byl-li volič cizí státní občan EU do dodatku již zapsán v minulosti (a to i u jiného obecního úřadu) a dosud z něj nebyl vyškrtnut. Bližší informace lze získat na oddělení správním, telefon: +420 465 514 kl. 301, 303.

Informace pro volební strany:


 

Informace pro okrskové volební komise:


 

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do zastupitelstev obcí:


Předávání kandidátních listin – Městský úřad Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, Sychrova 16 (budova radnice), I. patro, č. dveří 237, možnost telefonického objednání předem na telefonních číslech:   

Bc. Radomíra Hájková            +420 465 514 233

Bc. Karina Habrová                 +420 465 514 236

Poznámka: Kandidátní listiny včetně příloh je nutné odevzdat registračnímu úřadu do 31.07.2018 do 16:00 hod.