Přejít na obsah Přejít na navigaci

PRO ÚSTÍ! - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022

Panorama uzka

Město Ústí nad Orlicí spustilo pilotní ročník participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“. Na prospěšné projekty, které naše město oživí, je vyčleněna částka v celkové výši 800 tisíc korun.

V kategorii pro malé projekty (M) byly vybírány dva projekty s cenou do 100 tisíc korun, v kategorii pro velké projekty (V) dva s cenou do 300 tisíc korun. O vítězích rozhodlo hlasování občanů.
 
V kategorii pro malé projekty se na prvním místě umístil záměr M4 My a voda, který si klade za cíl přiblížit vodní toky u cyklostezky do Cakle lidem a na trase vytvořit nové vycházkové místo k odpočinku a ke hrám s vodou. Na druhém místě je projekt M5 Podchody k světu, jehož ambicí je zlepšit kvalitu veřejného prostoru světelné křižovatky u Avionu a vzhled podchodů na daném místě.
 
V kategorii pro velké projekty se na prvním místě umístil záměr V4 Oprava Janderovy vyhlídky, jehož cílem je obnova turisticky zajímavého místa v blízkosti Ústí nad Orlicí a zatraktivnění okolí města pro místní i turistické návštěvníky. Na druhém místě je projekt V5 Naučná stezka po stopách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí, který chce vytvořením zhruba desetikilometrové stezky nabídnout místním i turistům další alternativu k aktivnímu trávení volného času.
 
HARMONOGRAM:
  • informační kampaň o pořádání participativního rozpočtu: listopad až prosinec 2021
  • příjem návrhů: od 1. ledna do 28. února 2022
  • kontrola proveditelnosti návrhů: březen až duben 2022
  • zveřejnění schválených návrhů a informace k hlasování: duben 2022
  • hlasování veřejnosti: od 1. května do 15. června 2022
  • oznámení výsledků, odsouhlasení radou města: červenec 2022
  • realizace vítězných projektů: srpen až prosinec 2022, dle náročnosti případně až v roce 2023

O participativním rozpočtu:

Participativní rozpočty dávají občanům možnost spolurozhodovat o tom, kam půjdou veřejné prostředky. Jejich princip je jednoduchý a transparentní: lidé navrhují, lidé rozhodují. Každý občan může navrhnout projekt, který by byl pro město prospěšný. Město na jejich realizaci vyčlení část peněz ze svého rozpočtu. Po posouzení projektů následuje hlasování a sami občané rozhodnou svými hlasy, které z přihlášených návrhů budou realizovány. 


Dokumenty:

Pravidla participativního rozpočtu 2022


MALÉ projekty: 

M1: Lepší údržba běžeckého
okruhu „Pilinovka“ 

M2: Mural art

M3: Lavičky a přístřešek
na kola

M4: My a voda

M5: Podchody k světu

 

M6: Vlajkové stožáry
u DDM Duha 

 

M7: Zvýšení potencionálu
veřejného sportoviště 1. 

 

M8: Oprava obslužné
komunikace ke garážím 

 

M9: Příjezdy a cesta
ke garážím


VELKÉ projekty:

V1: Plánovač výletů –
informační kiosek...

V2: Umísťuj[OU]

V3: Psí park

V4: Oprava Janderovy
vyhlídky

V5: Naučná stezka
po stopách sudetské
hranice...

 

V6: Okruh Pánův kříž

 

V7: Propojuj[OU]

 

V8: Oušťáku, hýbej se!

 

V9: Zvýšení potencionálu
veřejného sportoviště 2.

 

V10: Park u Galenu

 

V11: Ulice
Československé armády