Přejít na obsah

MMR CHVÁLÍ ČERPÁNÍ EU FONDŮ V KRAJI

Pardubický kraj získal uznání od Ministerstva pro místní rozvoj za efektivní využití evropských fondů. Návštěva náměstka ministra Radima Sršně na Orlickoústecku a Králicku byla motivována velkými projekty kraje a podporou sociálně a ekonomicky znevýhodněných oblastí. Náměstek Sršeň se v Ústí nad Orlicí seznámil s projektem Pardubického kraje na vytvoření ateliérů pro Střední školu uměleckoprůmyslovou v areálu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí. Dále v našem městě navštívil centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici.

Podle hejtmana Martina Netolického je Pardubický kraj úspěšným příjemcem evropských fondů, s velkými projekty jako je vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Společně s místostarostou Jiřím Preclíkem představili revitalizaci brownfieldu v areálu bývalé textilní továrny Perla. Náměstek ministra Radim Sršeň ocenil aktivity kraje a města v Ústí nad Orlicí jako příklady efektivního využití fondů a oživení opuštěných oblastí. Diskutovali o podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území a zdůraznili úspěch Pardubického kraje v přípravě projektů a spolupráci s místní samosprávou.

Dalším bodem programu byla prezentace projektu železničního muzea v Dolní Lipce, který získal dotaci z programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko–Polsko 2021–2027.

Návštěva města Králíky zakončila program, kde se diskutovalo o podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území a financování přenesené působnosti v rámci obcí s rozšířenou působností. Starosta informoval o projektech města včetně rozšíření školky, které získaly dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

3K0A18361
3K0A18551
3K0A18451
3K0A18572
3K0A1882
3K0A18871