Přejít na obsah Přejít na navigaci

REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVA DIVADLA

Nový koncept parku, jehož autorem je architekt Vladimír Šolc, předpokládá jeho úzké sepětí s Roškotovým divadlem. Projekt neřeší pouze samotný park, ale důraz klade na obnovu celého prostranství, které bezprostředně navazuje na budovu divadla, národní kulturní památku. Park a jeho okolí se stane prostorem pro volnočasové aktivity, kulturní akce či pouhou relaxaci. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše plochy s různým charakterem, po kterých bude umožněn svobodný pohyb.

Změní se také prostor před vstupem do divadla, kde vznikne odpočinková terasa. Součástí projektu je amfiteátr se zastřešeným pódiem. Hlediště je vytvořené stupňovitým sezením, které zároveň umožňuje pozorovat celý park z nadhledu. Prostor parku doplní i další prvky, jako krytá pergola, vodní prvek nebo dětské hřiště přírodního charakteru. Na atraktivitě jistě přidá i kavárna Roškotova divadla, která bude s parkem propojena venkovní terasou. Vzhledem k očekávané větší koncentraci veřejnosti, zejména rodičů s dětmi, budou součástí parku také toalety umístěné v provozním objektu.   

Sadové úpravy budou respektovat současné hodnoty parku, odstraněna bude pouze zeleň, která je ve špatném zdravotním stavu a neperspektivní. Nahradí ji nová výsadba. Pro dlouhodobou udržitelnost zeleně bude po celé ploše parku instalován automatický závlahový systém napojený na nově vrtanou studnu. Do parku se bude vstupovat ze tří směrů, z ulice Husovy, Ježkovy a Lukesovy.

S projektovou dokumentací se můžete seznámit ZDE.

prezentace web 1

prezentace web 2